fbpx

EPS 70-038 fasada podłoga – nowy produkt marki Swisspor

Wraz z nowymi promocjami na styropian producent Swisspor wprowadził również dwa nowe produkty EPS 70-038 fasada, podłoga oraz LAMBDA MEGA WHITE fasada. Dzisiaj omówimy pierwszy z nich, czyli EPS 70-038 fasada, podłoga. 

EPS 70-038 fasada, podłoga – właściwości

Nowy produkt marki Swisspor uzupełnia lukę w oferowanych przez markę białych styropianach elewacyjnych, bowiem posiada on bardzo pożądany na rynku współczynnik przenikania ciepła lambda o wartości 0,038 W/mK. Z kolei wytrzymałość na rozciąganie wynosi 100 kPa, a naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym 70 kPa. Dzięki temu jest to materiał uniwersalny, który można zastosować zarówno na fasadzie, jak i na podłogach o niskim obciążeniu. Płyty styropianowe EPS 70-038 fasada, podłoga produkowane są standardowo w grubościach od 1 do 30 cm (boki proste) lub od 5 cm do 30 cm (boki frezowane, „na zakładkę”). 

EPS 70-038 fasada, podłoga – zastosowanie

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, produkt ten można zaaplikować zarówno na elewacji, jak i na podłodze. Zwłaszcza jako izolację cieplną:

 • ścian metodą „lekką mokrą” ETICS, BSO bądź też „lekką suchą”;
 • ścian warstwowych i szkieletowych;
 • podłóg na legarach oraz wewnętrznych ścianek działowych;
 • podłóg, poddaszy, strychów użytkowych i nieużytkowych w budownictwie mieszkalnym, a także użyteczności publicznej;
 • podłóg na gruncie przy małych obciążeniach;
 • wieńców, nadproży, ościeży i innych miejsc narażonych na powstanie mostków cieplnych;
 • stropów od spodu przy metodzie lekkiej mokrej;
 • szczeliny dylatacji ścian zewnętrznych;
 • dachów stromych między krokwiami.

EPS 70-038 fasada, podłoga – użytkowanie

Warto zaznaczyć, iż praca z produktem EPS 70-038 fasada, podłoga jest bezpieczna dla zdrowia – bezpośredni kontakt z nim nie powoduje oparzeń rąk, podrażnień skóry lub błon śluzowych, ani innych szkodliwych dla zdrowia skutków. Praca z nim nie wymaga również stosowania żadnych specjalnych środków ochrony osobistej typu rękawice czy maski przeciwpyłowe. Należy natomiast zadbać o bezpieczeństwo samego materiału, bowiem nie może on się znaleźć w bezpośrednim kontakcie z rozpuszczalnikami, takimi jak aceton czy nitro, gdyż nie jest odporny na ich działanie. Do montażu najlepiej używać środków specjalnie przystosowanych do kontaktu ze styropianem, aby mieć pewność, że materiał zachowa wszystkie pożądane przez nas właściwości.

Oznaczone , ,

4 thoughts on “EPS 70-038 fasada podłoga – nowy produkt marki Swisspor

 1. One of the best posts I’ve seen lately, keep checking out this great work. I am glad to know that this topic is also covered on this website. thank you again 메이저사이트

 2. Articles related to 메이저놀이터 written based on your knowledge seem easy to understand whenever you read them. Your writing skills are great. Thank you so much for your skills that you can do so much.

 3. I was lucky enough to stumble upon this site while surfing the internet and found something very interesting there. I really enjoy reading it. I enjoyed it a lot. Thanks for sharing this wonderful information 먹튀검증

 4. I always find and read your articles. I think you are really trying to share your knowledge and thoughts. I understand how hard it can be to write a blog post. I want to applaud your efforts. I’d love to see your article. I will bookmark it. Thank you. https://totoilmi.com/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.