fbpx

Gdzie wyrzucić styropian?

W dobie zwiększającej się świadomości społeczeństwa na temat konieczności dbania o środowisko, nie sposób pominąć temat dotyczący utylizacji styropianu pozostałego po remoncie bądź budowie. Gdzie legalnie wyrzucić styropian? Czy można uniknąć przy tym wysokich kosztów? Na te i inne udzielimy odpowiedzi w niniejszym tekście, tak aby każdy mógł znaleźć rozwiązanie na miarę swoich potrzeb i możliwości.

Odpady styropianowe a polska ustawa śmieciowa

Od 1 lipca 2017 roku za sprawą dyrektyw unijnych wprowadzono zmiany w polskiej ustawie śmieciowej. Zgodnie z nimi wszyscy jesteśmy zobowiązani do segregacji śmieci według czterech frakcji:

1. papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru oraz tektury);
2. szkło (w tym szklane odpady opakowaniowe);
3. metale i tworzywa sztuczne (metalowe odpady opakowaniowe, a także z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe);
4. odpady biodegradowalne.

Wymienione frakcje należą do odpadów komunalnych i, jak łatwo zauważyć, nie uwzględniają one pozostałości po remontach i budowach domów.

Gdzie wyrzucić styropian?

Utylizacja styropianu w sposób ekologiczny i etyczny dla większości ludzi podejmujących się jednorazowego remontu lub budowy domu stanowi często bardzo duży problem. Bowiem tylko niektóre gminy w Polsce akceptują wyrzucanie odpadów polistyrenu do pojemników z tworzywami sztucznymi bądź zmieszanymi. Wiele z nich traktuje je jednak jako odpady budowlane i wykonawca musi samodzielnie poradzić sobie z ich utylizacją.

1. Punkt Zbiórki Odpadów

Jednym ze sposobów jest kontakt z najbliższym Punktem Zbiórki Odpadów. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że tam przyjmuje się czyste odpady styropianowe, czyli takie, które nie zawierają resztek kleju i cementu. Trzeba również liczyć się z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty.

2. Wysypisko

Można również wywieźć odpady na najbliższe legalne wysypisko. Niestety wiąże się to z uiszczeniem opłaty recyklingowej.

3. Firma recyklingu odpadów problemowych

Kolejny, również nietani sposób, to wynajęcie firmy zajmującej się recyklingiem odpadów problemowych. Za odpowiednią opłatą jej przedstawiciele przyjadą na wskazane miejsce i odbiorą zbędne resztki materiału. Niestety koszt wynajęcia takiej firmy może opiewać na połowę wysokości kwoty, która została poniesiona na zakup styropianu. Niewątpliwie taki wydatek dla większości osób, które właśnie przeznaczyły duże środki na remont bądź budowę, stanowi ogromne obciążenie portfela.

Gdzie za darmo i legalnie wyrzucić styropian?

Najtańszym i legalnym rozwiązaniem pozbycia się resztek styropianu jest znalezienie w swojej okolicy producenta styropianu, bowiem niektórzy z nich chętnie przyjmują odpady polistyrenu za darmo, a jedynym obostrzeniem jest konieczność dostarczenia czystego produktu – bez resztek kleju i cementu. Dzięki temu będzie on mógł zostać przerobiony na regranulat i ponownie wykorzystany w budownictwie, np. jako docieplenie wylewki na podłodze poddasza. W przypadku, gdy materiał jest jest zabrudzony, trzeba skorzystać z jednej z płatnych opcji utylizacji materiału.

Gdzie wyrzucić styropian? Sprawdź legalne rozwiązanie problemu, aby uniknąć kary i zanieczyszczania środowiska!
Czyste odpady styropianowe można przerobić na regranulat i ponownie wykorzystać w budownictwie.

Złe praktyki utylizacji styropianu

Należy pamiętać, że absolutnie zabronionym jest wyrzucanie resztek styropianu i innych odpadów budowlanych do lasu, na łąki oraz inne miejsca w naturze stanowiące pokusę do tworzenia dzikich wysypisk. Czynności takie są nielegalne i mogą skutkować nałożeniem na sprawcę kary do 5000 złotych.

Oznaczone ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *