fbpx

Obliczanie ilości potrzebnego styropianu

ZNAJOMOŚĆ PARAMETRÓW

Aby obliczyć, ile właściwie musisz zamówić paczek wybranego styropianu, musisz znać rozmiar powierzchni, którą zamierzasz poddać termoizolacji, podany w m2 (metrach kwadratowych) lub w m3  (metrach sześciennych), a także grubość styropianu, który jest Ci potrzebny.

Obliczanie paczek z m2 (metrów kwadratowych)

W przypadku, gdy obliczasz ilość paczek znając m2 (metry kwadratowe) izolowanej powierzchni musisz wykonać działanie polegające na podzieleniu metrów kwadratowych danej powierzchni przez ilość metrów kwadratowych w paczce wybranego styropianu danej grubości. Tę ostatnią wartość możesz sprawdzić w karcie technicznej wybranego produktu lub w przygotowanej przez nas zakładce Tabele grubości. Sprawdźmy, jak obliczenie to wygląda w praktyce. Załóżmy, że wybrany produkt to Austrotherm EPS FASADA SUPER o grubości 10 cm oraz bokach prostych, a powierzchnia, która będzie poddana termoizolacji, to 300 m2 (metrów kwadratowych).

Aby obliczyć potrzebną ilość paczek, wykonujemy następujące działanie:

ilość m2  izolowanej powierzchni, czyli 300 m2, dzielimy na ilość m2 produktu w paczce danej grubości, w tym przypadku 3,0 m2, co daje nam 100 paczek.

Rozpiszmy to działanie jeszcze raz, bez słów.

300 m2 : 3,0 m2 = 100 paczek.

Ilość m2 w jednej paczce tego produktu została sprawdzona w jego karcie technicznej, w tabeli w punkcie 5. Konfekcjonowanie, parametr powierzchnia krycia (m2).

Obliczanie paczek z m3 (metrów sześciennych)

Aby obliczyć ilość potrzebnych paczek ze znajomością parametru izolowanej powierzchni podanego w m3 (metrach sześciennych) działanie będzie wyglądać bardzo podobnie, jak w przypadku m2. Tym razem zakładamy, że wybrany produkt to swisspor EPS 038 MAX DACH PODŁOGA o grubości 8 cm i bokach prostych. Działanie, które musisz wykonać, to podzielenie m3 potrzebnego produktu przez ilość mproduktu w jednej paczce. Rozpiszmy to w przykładowym działaniu

65 m3 produktu swisspor EPS 038 MAX DACH PODŁOGA o grubości 8 cm dzielimy przez 0,28 m3 jednej paczki tego produktu, co daje nam 233 paczki (dokładny wyniki, to 232,14... niestety nie można złożyć zamówienia podając taką wartość, dlatego jeżeli wynik nie jest liczbą całkowitą, należy zaokrąglić ją wzwyż).

Rozpiszmy to działanie jeszcze raz, bez słów.

65 m3  : 0,28 m3  = 232,14... ≈ 233 paczki

Ilość metrów sześciennych danego produktu w jednej paczce została zaczerpnięta z jego karty technicznej, punkt PAKOWANIE, Tabela 2.